Nhật Ký Trung Học - Middle School Hijiri Diary: Chugakusei Nikki Việt Sub (2018)Nhật Ký Trung Học - Middle School Hijiri Diary: Chugakusei Nikki Việt Sub (2018)