Nhà Trọ Kỳ Quái Với Những Sinh Vật Bí Ẩn - Journal Of The Mysterious Creatures Việt Sub (2019)Nhà Trọ Kỳ Quái Với Những Sinh Vật Bí Ẩn - Journal Of The Mysterious Creatures Việt Sub (2019)