Thảm Sát Tại Sân Vận Động - Remastered: Massacre At The Stadium Việt Sub (2019)Thảm Sát Tại Sân Vận Động - Remastered: Massacre At The Stadium Việt Sub (2019)