Pokemon Special 34: Iris Vs Ibuki! - Con Đường Trở Thành Bậc Thầy Về Rồng! Việt Sub (2014)Pokemon Special 34: Iris Vs Ibuki! - Con Đường Trở Thành Bậc Thầy Về Rồng! Việt Sub (2014)http://phimonlinehay.com/