Hứa Với Em Phù Sinh Nhược Mộng - Letting You Float Like A Dream Việt Sub (2018)

Diễn viên

: Chu Nhất Long, Trình Nghiên Thu, An Duyệt Khê, Lý Đức Long, Chu Giám Nghiên

Quốc gia

:

Trung Quốc


Thể loại

:

Tâm Lý


Năm sản xuất

:

2018


Thời lượng: (40/??)
Trạng thái: Việt Sub

Nội dung Hứa Với Em Phù Sinh Nhược Mộng - Letting You Float Like A Dream Việt Sub (2018)

Mùa hè năm 2016, Hoa Kiều lớn lên ở Pháp, nhà phê bình ẩm thực, biên tập lâu năm của tạp chí ẩm thực - Lâm Tĩnh Vân, cô đến Thượng Hải tìm kiếm mỹ thực và mở ra cuộc hành trình tìm về cội nguồn. Lúc này, nhà cũ của Lâm gia đã bị sửa lại thành nhà hàng, trong nhà hàng trưng bày rất nhiều báo chí Thượng Hải cũ và đồ vật cũ, ghi lại câu chuyện năm đó.
Hứa Với Em Phù Sinh Nhược Mộng - Letting You Float Like A Dream Việt Sub (2018)Hứa Với Em Phù Sinh Nhược Mộng - Letting You Float Like A Dream Việt Sub (2018)