Giấc Mộng Phiêu Lưu - Adventures On The Red Plane Việt Sub (2016)Giấc Mộng Phiêu Lưu - Adventures On The Red Plane Việt Sub (2016)