7 Viên Ngọc Rồng: Chúa Tể Slug - Dragon Ball Z Movie 4: Lord Slug Thuyết Minh (1991)7 Viên Ngọc Rồng: Chúa Tể Slug - Dragon Ball Z Movie 4: Lord Slug Thuyết Minh (1991)
100100370
http://phimonlinehay.com/